Alt det praktiske / Sygdom

Sygdom

Dagplejen modtager kun raske børn – barnets skal være frisk nok til at indgå på normal vis. Retningslinjer for sygdom kan i se på www.sygeboern.dk
Hvis barnet er sygt og ikke kommer i dagpleje giver I besked til mig om morgenen.

Har barnet behov for fast receptpligtig medicin tilbyder jeg at være behjælpelig efter nærmere aftale med forældre. Barnets medicin skal have påtrykt navn og dosering.
Bliver barnet syg i dagplejen kontaktes forældre for afhentning.

Ved dagplejers sygdom er det forældrenes opgave at finde alternative pasningsmuligheder.

Ved korte besøg ved fx tandlæge, læge o. lign. har jeg min mand Per til at tage over. Per er er en kendt person for børnene.

Hvis jeg er syg, kontakter jeg jer tidligt om morgenen.
Hanne Fenger | Horsens Hedegårdsvej, 19, 9520 Skørping  | Tlf.: 53289305