Alt det praktiske / Åbningstider

Åbningstider og ferie/fridage

Mandag–torsdag kl. 7.00 - 16.45
Fredag kl. 7.00–15.45

Åbningstiderne er tilpasset de nuværendes forældres pasningsbehov

Ferie og planlagte fridage

Påske                     3 dage op til påske
Kr. Himmelfart       Fredag efter Kr. Himmelfart
Grundlovsdag       5. juni
Sommerferie         3 sammenhængende ferieuger i perioden uge 28-32
Juleferie                 Dagene mellem jul og nytår samt 24. og 31. december
Alle helligdage      Påske, Store Bededag, Pinse, Nytårsdag

Sommerferie meldes ud i december måned, sådan at alle har tid til at planlægge.
Øvrig ferie aftales i god tid.
Hanne Fenger | Horsens Hedegårdsvej, 19, 9520 Skørping  | Tlf.: 53289305